Dostrzegamy jak wielkie zmiany zaszły w polskiej rzeczywistości gospodarczej na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Wytrwałość, ciężka praca oraz poczucie wolności spowodowały, ze wielu Polaków przez ostanie ćwierćwiecze zbudowało przedsiębiorstwa doceniane nie tylko w Polsce, ale również w Europie oraz na świecie. Ideą IPP Management jest pomoc w zachowaniu tych rezultatów dla następnych  pokoleń. Potrafimy budować strategie na przyszłość oraz chronić już ukształtowany biznes. Dlatego też zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu usługi w obszarze sukcesji.

 

Ile to potrwa?

Proces sukcesji jest szeregiem zdarzeń rozciągniętych na przestrzeni lat, mimo, że oczekiwania polskich przedsiębiorców wskazują, iż wszelkie czynności związane z przekazaniem biznesu w ręce następców powinny zająć nie więcej niż rok, to praktyka wskazuje, że proces ten powinien zostać zaplanowany na okres od dwóch do pięciu lat, tak aby każdy etap został zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami przekazujących "stery" biznesu.

Kiedy zacząć?

Choć moment, w którym należy poważnie rozważać planowanie procesu sukcesji będzie, zależy od potrzeb każdego z klientów, to należy przyjmować, że definiują go m. in. takie zdarzenia jak:

  • Samodzielność zawodowa potencjalnych sukcesorów
  • Pierwsze oznaki chęci „wyjścia z biznesu” po stronie aktualnych właścicieli
  • Sytuacje rodzinne, skutkujące koniecznością zmniejszenia zaangażowania aktualnych właścicieli

Na czym się skupić?

Plan sukcesji lub strategia sukcesji, bez względu jak określimy pierwszy efekt współpracy potencjalnego klienta z IPP Management, będzie to dokument mający nakreślić urealnione oczekiwania co do dalszych losów biznesu. Powstaje on przy współpracy Właścicieli oraz zespołu IPP Management, obejmuje główne zagadnienia problemowe, związane z procesem przekazania biznesu w ręce następców. W ramach tego planu, w zależności od wizji i potrzeb określimy kluczowe zagadnienia, które następnie urzeczywistnimy poprzez realizację procesu sukcesji.  

Dbamy o:

  • Proces przejęcia przez Sukcesora zarządu nad przedsiębiorstwem
  • Objęcie kontroli kapitałowej nad przedsiębiorstwem  przez Sukcesora
  • Uregulowanie stosunków prawnych, podatkowych oraz family governance
  • Określenie „Kodeksu Zasad Firmy Rodzinnej”