IPP Management świadczy usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Zakres naszych usług jest dostosowany do potrzeb każdego klienta.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm. Bierzemy udział w każdym etapie procesu nabycia lub sprzedaży nieruchomości. W ramach naszych działań świadczymy usługi w następujących procesach.

 

1.    Doradztwie strategicznym
2.    Doradztwie transakcyjnym
3.    W sprzedaży i zakupie nieruchomości
4.    Doradztwie inwestycyjnym dla nieruchomości

Zespół IPP Management specjalizuje się w aktywach trudnych, objętych postępowaniami egzekucyjnymi, postępowaniami restrukturyzacyjnymi oraz procesami likwidacji lub upadłości. Nasza praktyka na tego typu rynku nieruchomości umożliwia stworzenie zespołu profesjonalistów, który jest w stanie podjąć najbardziej wymagające zadania.

W ramach prowadzonych działań wykonujemy:

Po stronie właściciela Po stronie kupującego
Analizę nieruchomości i jej potencjału ekonomicznego Analiza stanu prawnego nieruchomości
Opracowanie materiałów dla potencjalnych inwestorów Analiza ryzyka finansowego
Finansowe due diligence Negocjacje z wierzycielami rzeczowymi odnośnie zwolnień hipotek lub zakupu wierzytelności
Przeprowadzamy negocjacje z potencjalnymi inwestorami Negocjacje ze sprzedającym nieruchomość
Prowadzimy negocjacje z wierzycielami rzeczowymi Wsparcie prawne w procesie nabycia nieruchomości od syndyka, komornika sądowego, nadzorcy sądowego lub likwidatora.
Przygotowujemy projekt umowy nabycia nieruchomości