Windykacja

Usługi świadczone przez IPP Management w sektorze windykacji stanowią odpowiedź na potrzeby ewoluującego sektora finansów oraz świadomości przedsiębiorców jak i osób fizycznych w zakresie dochodzenia należności w sposób sprawny i skuteczny.

Obrót wierzytelnościami

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój rynku sprzedaży wierzytelności.
Wprowadzane są nowe rozwiązania mające zapewnić optymalizację bilansową i podatkową transakcji.