Fuzje i przejęcia (ang. Mergers & Acquisitions) są bardzo złożonymi procesami decyzyjnymi w wykonaniu, których dochodzi do połączenia lub przejęcia jednego przedsiębiorstwa przez inne.

Motywacją dla przedsiębiorstw do przeprowadzenia procesów M&A jest chęć zwiększenia zdolności operacyjnych, zdominowanie rynku czy też wyparcie konkurencji. Decyzje podejmowane na poszczególnych etapach procesów, muszą opierać się na dogłębnej analizie strategicznej, prawnej oraz ekonomicznej, zarówno nabywanego przedsiębiorstwa jak i nabywającego.

 

Ipp Management oferuje Państwu pełne wsparcie w procesie fuzji i przejęć. W ramach oferowanych usług dokonujemy;

1.    Analizy przedsiębiorstwa nabywającego, w oparciu o którą tworzymy

 • kryteria wyboru kandydata do nabycia
 • listę potencjalnych kandydatów
 • analizę strategiczną
 • analizę ekonomiczną przyszłej fuzji, bądź przejęcia
 • przeprowadzamy wstępny i właściwy due diligence

2.    Analizy opłacalności nabycia przedsiębiorstwa, w ramach której tworzymy

 • analizę wartości przedsiębiorstwa po wykonaniu czynności prawnych i faktycznych składających się na fuzję lub przejęcie
 • wykonujemy wyceny przedsiębiorstwa nabywanego (DCF, APV, wyceny likwidacyjne, odtworzeniowe etc.)

3.    Zajmujemy się organizacją finansowania nabycia przedsiębiorstwa

 • private equity
 • fundusze inwestycyjne
 • fundusze mezzanine
 • banki komercyjne
 • banki inwestycyjne

4.    Opracowujemy program restrukturyzacji przedsiębiorstw, będących przedmiotem procesu
        i nadzorujemy jego pełne wdrożenie.


5.    Bierzemy czynny udział w procesach integracyjnych.