IPP Management

Doradztwo finansowe

Niezależny zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

Dowiedz się więcej

IPP Management

oferta

Pomoc w osiągnięciu zamierzonych celów biznesowych

Zapoznaj się z ofertą

IPP Management

blog

www.decisionmakers.pl - nasza wiedza, opinie, komentarze

Zobacz Blog

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Najnowsze na Blogu

Hipoteka w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym według przepisów postępowania restrukturyzacyjnego.

Hipoteka w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym według przepisów postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 246 prawa restrukturyzacyjnego 1. Z wyjątkiem art. 129 ust. 1 pkt 1, obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest niedopuszczalne. 2. Jeżeli wniosek o wpis hipoteki, wniosek o...

Czytaj więcej...

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Ustawodawca ustawą z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 978) wprowadził możliwość przejęcia na własność ruchomości przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzą ruchomości, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ogólnych ustawy, wierzyciel może przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w...

Czytaj więcej...

NASZ ZESPÓŁ

Logotyp o firmieIPP Management to niezależny zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji, obrotu wierzytelnościami, windykacji, transformacji kapitałowych oraz doradztwa finansowego.

Misją IPP Management jest dostarczenie jej Klientom usług najwyższej jakości, świadczonych w oparciu o zrozumienie ich potrzeb. W Ipp Management uważamy, że zaufanie i uczciwość, to wartości, na których budujemy długoterminowe relacje z Klientem.

Nie posiadamy żadnych powiązań kapitałowych oraz osobowych, dzięki czemu nasze analizy i rozwiązania są bezstronne, przygotowane wyłącznie z uwzględnieniem interesów Klienta z którym współpracujemy.

Współpracując z Ipp Management otrzymujesz dostęp do wiedzy i relacji doświadczonych ekspertów, ukierunkowanych na pomoc Tobie w osiągnięciu zamierzonych celów biznesowych.